– Consultaţii de specialitate pentru suspiciuni de boli profesionale, boli legate de profesie, recomandări de internare sau tratament ambulator

– Consultaţii de control, recomandări terapeutice şi de recuperare a capacităţii de muncă în boli profesionale şi boli legate de profesie

– Consultaţii la cerere pentru stabilirea aptitudinii în muncă

– Examenul de specialitate în cadrul unor contracte cu diverse firme, instituţii, companii pentru control medical la angajare, periodic, reluarea activităţii

– Supravegherea medicală a personalului expus profesional la radiaţii ionizante

– Imagistica : Radiologie-Ecografie

– Electrocardiografie

– Audiometrie

– Eliberare avize psihologice

– Eliberare fise de aptitudine

– Evaluarea locurilor de munca in vederea stabilirii riscurilor profesionale

– Comunicarea riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul muncii

– Indrumarea activitatii de reabilitare profesionala, reconversie profesionala, reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau dupa afectiuni cronice

– Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor

– Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca

– Participarea la sistemul informational national privind accidentele de munca si bolile profesionale